115

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Maglay, Juraj
Posledné zbohom Dr. Zoltánovi Schmidtovi, CSc.
7
Elečko, Michal a Maglay, Juraj
Na sedemdesiatiny RNDr. Jána Pristaša, CSc.
9
Franko, Ondrej, Biely, Anton, Vandrová, Gabriela, Frličková, Milena a Zvara, Ivan
Hydrogeologická štruktúra minerálnych vôd v Korytnici
11
Šefčík, Peter
Distribúcia ťažkých kovov v pôdach Slovenska
27
Ďurovič, Richard
Vyhľadávanie telies litotamniových vápencov vo Viedenskej panve pomocou seizmických atribútov
37
Zlinská, Adriena
Revízia zbudzského súvrstvia a nové výsledky z pohľadu štúdia foraminiferových asociácií
47