114

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Kováč, Michal, Hudáčková, Natália, Hlavatá, Jana, Sopková, Bohuslava, Andrejeva-Grigorovič, Aida, Halásová, Eva, Kováčová, Marianna, Kováčová, Patrícia, Sliva, Ľubomír a Baráth, Ivan
Miocénne usadeniny vo vrtoch z regiónu Záhorská nížina: sedimentológia, biostratigrafické zaradenie a prostredie depozície
7
Kováč, Michal, Andrejeva-Grigorovič, Aida, Baráth, Ivan, Beláčková, Kristína, Fordinál, Klement, Halásová, Eva, Hók, Jozef, Hudáčková, Natália, Chalupová, Barbara, Kováčová, Marianna, Sliva, Ľubomír a Šujan, Martin
Litologické, sedimentologické a biostratigrafické vyhodnotenie vrtu ŠVM-1 Tajná
51