Geol_Prac_Spr_113_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Vass, Dionýz, Konečný, Vlastimil, Elečko, Michal, Holcová, Katarína, Maďar, Dalibor, Fordinál,Klement, Kováčik, Martin, Milička, Ján a Pereszlényi, Miroslav
Geológia severného svahu Šahanskej antiformy
5
Biely, Anton
Zdravica k 85. narodeninám RNDr. Ota Fusána, DrSc.
9
Bezák, Vladimír a Lukáčik, Eduard
Albín Klinec sedemdesiatpäťročný
11
Vass, Dionýz
Zdravica k šesťdesiatke RNDr. Michala Elečka, CSc.
13