Geol_Prac_Spr_112_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Elečko, Michal a Šimon, Ladislav
Na sedemdesiatiny RNDr. Vlastimila Konečného, CSc.
7
Elečko, Michal
Životné jubileum RNDr. Milana Poláka, CSc.
15
Kordík, Jozef
Využitie štatistických a grafických metód pri hodnotení charakteristiky a časového vývoja distribúcie dusičnanov v podzemných vodách Slovenska
21
Pauditš, Peter
Hodnotenie náchylnosti územia na zosúvanie s využitím štatistických metód v prostredí GIS
41
Marcin, Daniel
Hydrogeologické štruktúry minerálnych vôd vo flyšovom pásme východnej časti Slovenska
59
Ondrášik, Martin
Vplyv štruktúry pórov a vlastností vody uzavretej v nich na rozpad hornín
79