Geol_Prac_Spr_111_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Biely, Anton
RNDr. Miloš Rakús CSc. (8. 11. 1934 – 23. 5. 2005)
7
Franko, Ondrej
Doc. RNDr. Ján Jetel, CSc., sedemdesiatročný
9
Zlinská, Adriena
Zdravica k životnému jubileu RNDr. Márie Kochanovej, CSc.
19
Zlinská, Adriena
Zdravica k životnému jubileu RNDr. Edity Brestenskej
20
Zlinská, Adriena
K životnému jubileu RNDr. Anny Ondrejičkovej, CSc.
21
Elečko, Michal
Na sedemdesiatiny prof. RNDr. Dionýza Vassa, DrSc.
23
Vass, Dionýz
Limnológia maarových jazier podrečianskej bazaltovej formácie
31
Kubeš, Peter a Kucharič, Ľudovít
Využitie poznatkov geofyzikálneho atlasu pri štúdiu neogénnych panví vnúrných Západných Karpát
39
Hroncová, Zuzana a Vavrová, Jana
Význam analýzy minerálneho zloženia pre intenzifikáciu a diverzifikáciu využitia vybraných nerudných surovín
51
Bezák, Vladimír, Elečko, Michal, Fordinál, Klement, Ivanička, Ján, Janočko, Juraj, Kaličiak, Michal, Konečný, Vlastimil, Maglay, Juraj, Mello, Ján, Nagy, Alexander, Polák, Milan, Potfaj, Michal, Šimon, Ladislav a Žec Branislav
Príprava Prehľadnej geologickej mapy Slovenskej republiky 1 : 200 000
57
Kováč, Michal, Fordinál, Klement, Grigorovich Aida S. A., Halásová, Eva, Hudáčková, Natália, Joniak, Peter, Pipík, Radovan, Sabol, Martin, Kováčová, Marianna a Sliva, Ľubomír
Západokarpatské fosílne ekosystémy a ich vzťah k paleoprostrediu v kontexte neogénneho vývoja euroázijského kontinentu
61