Geol_Prac_Spr_107_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Jetel, Ján
RNDr. Ondrej Franko, DrSc., sedemdesiatročný
7
Reichwalder, Peter
RNDr. Ján Mello,CSc., šesťdesiatnikom
19
Konečný, Vlastimil
RNDr. Anna Mihaliková
29
Zlinská, Adriena
RNDr. Pavlína Snopková,CSc., 70-ročná
31
Bedrna, Zoltán
Životné jubileum RNDr. Eugénie Vaškovskej,CSc.
33
Elečko, Michal
Životné jubileum RNDr. Jána Ivaničku,CSc.
35
Kaličiak, Michal
Zdravica k 80.narodeninám RNDr. Ota Fusána,DrSc.
39
Ivanička, Ján
Zdravica k sedemdesiatke RNDr. Laurenca Snopka,CSc.
39
Ivanička, Ján
Zdravica k 80.narodeninám RNDr. Tomáša Gregora,CSc.
39
Zlinská, Adriena a Snopková, Pavlína
Spomienka na našu kolegyňu (Eva Planderová, rod. Gálisová- 8.11.1932-22.11.1992)
40
Vass, Dionýz a Zlinská, Adriena
Za RNDr. Ondrejom Samuelom,DrSc. (10.1.1931-20.12.2002)
42
Lexa, Jaroslav
Spomienka na RNDr. Františka Fialu,DrSc.
43
Fiľo, Miroslav, Konečný, Vlastimil, Kubeš, Peter, Šimon, Ladislav, Dublan, Ladislav, Kaličiak, Michal, Lexa, Jaroslav a Gluch, Augustín
Zdroje magnetických anomálií v neovulkanitoch Slovenska
47