Geol_Prac_Spr_010_1

Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ CLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Janáček, Josef
Předběžná zpráva o nových stratigrafických poznatcích ve svrchním pannonu vnitroalpské pánve Vídeňské
5
Čechovič, Vsevolod
K otázke vypracovania metodiky jednotnej stratigrafie neogénu
49
Seneš, Ján
Možnosti výskytu uhoľných ložísk v terciéri východného Slovenska
66
Slávik, Ján, Polášek, Stanislav
Poznámky ku geologickej stavbe Podvihorlatskej uhoľnej panvy, oblasť Hnojné
82
Kolosváry, Gábor
Triasové koraly zo Stratenskej hornatiny
95
Jaroš, Josef, Losert, Jiří
Geologické poměry území mezi Harmancem a Tajovem severozápadně od Basnké Bystrice
107
Náprstek, Vladimír, Röhlich, Pavel
Geologické poměry širšího okolí Králík, Tajova a Malachova západně od Banské Bystrice
119
Náprstek, Vladimír
Korál Calamophyllia Rhaetiana Koby 1884 z Rhaetu od Tajova u Banské Bystrice
128
Čajková, Mária
Geologicko-petrografické pomery v oblasti Ostrá Lúka, Bacúr, Dubovô
133
Nemčok, Arnold
Inžiniersko-geologický prieskum pre priehradu Meliata
147
Košecký, Emil
Niekoľko príkladov použitia geoelektrickej metódy pri riešení úloh stavebnej geológie
168
Pacál, Zdeněk
Polarografické methody v geochemické prospekci
180