Informácie o výsledkoch geologických prác a výskumnej činnosti, ktoré publikujeme na našej stránke ukladá ŠGÚDŠ do špecializovaných databáz, ktoré sú spravované v centralizovanom dátovom úložisku. Tieto údaje sú verejnosti sprístupnené prostredníctvom webových aplikácií a služieb. Niektoré chránené dáta sú však prístupné iba autorizovaným subjektom. Pokiaľ niektoré dáta nemajú on-line prístup, kontaktujte priamo príslušného garanta uvedeného na stránke. Všetky dáta sú rozdelené do tematických skupín. Spôsob on-line získania Vami požadovaných údajov je popísaný v časti Poskytovanie údajov, pričom Vás chceme požiadať, aby ste si pozorne preštudovali aj licenčné podmienky a citácie. Zároveň chceme zdôrazniť, že všetky údaje majú len informatívny charakter a ŠGÚDŠ v žiadnom rozsahu nezodpovedá za to, akým spôsobom a na aké účely údaje použijete.