Výhercovia v tombole

pri príležitosti Dňa otvorených dverí

v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra

Na záver Dňa otvorených dverí sme vylosovali na všetkých pracoviskách tombolu, v ktorej návštevníci získali hodnotné ceny v podobe zlatých pier ŠGÚDŠ, USB kľúčov, súborov geologicko-náučných máp, odznakov a tričiek ŠGÚDŠ.

Všetkým vylosovaným gratulujeme a tých ktorí neboli vylosovaní dúfame teší aspoň množstvo zážitkov získaných pri poznávaní sveta geológie počas Dňa otvorených dverí.

Všetkých víťazov oboznámime o výhre cez kontakt zapísaný na tombolovom lístku.

Ak sa nedopatrením stane, že sa nám nepodarí skontaktovať z výhercom a nájde sa v tomto zozname, poprosíme výhercu aby sa nakontaktoval na sekretariát príslušného pracoviska a zanechal na seba kontakt, alebo ak má cestu okolo môže si výhru prevziať osobne.

   Bratislava

1. Juraj Minarič

2. Milan Stríž

3. Martin Rostokay

4. Matej Servanský

5. Martin Poikáns

6. Martin Petra

7. Olin Aquillón

8. Daniel Anton

9. Peter Kubík

10. Kittner

Regionálne centrum Košice

1. Michal Lapčák, Vranov nad Topľou

2. Adrián Hudák, Valaliky

3. Ľubomír Pačaj, Košice

4. Lukáš Tuček, Košice

5. Eliška Traverson, Košice

6. Tomáš Buša, Košice

7. Jakub Heinzl, Košice

8. Filip Kolla, Košice-Pereš

9. Terézia Čemanová, Košice

10. Liana Tagdová, Valaliky

Regionálne centrum Spišská Nová Ves

1. Aleš Kováč

2. Vladimír Burík

3. Ester Bigošová

4. Miloš Neuvirth

5. Veronika Pivovarová

6. Samuel Petruška

7. Alexandra Faltýnková

8. Svetlana Strebová

9. Monika Tomková

10. Sebastián Tomčík