Výhercovia v tombole

pri príležitosti Dňa otvorených dverí

v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra

Na záver Dňa otvorených dverí sme vylosovali na všetkých pracoviskách tombolu, v ktorej návštevníci získali hodnotné ceny v podobe zlatých tehličiek (USB kľúč), súborov geologicko-náučných máp, odznakov a tričiek ŠGÚDŠ, kalendárov a iných propagačných predmetov.
Všetkým vylosovaným gratulujeme a tých ktorí neboli vylosovaní dúfame teší aspoň množstvo zážitkov získaných pri poznávaní sveta geológie počas Dňa otvorených dverí.
Všetkých víťazov oboznámime o výhre cez kontakt zapísaný na tombolovom lístku. Ak sa nedopatrením stane, že sa nám nepodarí skontaktovať z výhercom a nájde sa v tomto zozname, poprosíme výhercu aby sa nakontaktoval na sekretariát príslušného pracoviska a zanechal na seba kontakt, alebo ak má cestu okolo môže si výhru prevziať osobne.

Bratislava

1. Matúš Dulák
2. Martin Bemánek
3. Samuel Šimo
4. Dominik Waschek
5. Marek Škripecký
6. Ján Škop
7. Lucia Halušková
8. Adela Uhliariková
9. Daniel Waschek
10.Ľubka Šimová

Regionálne centrum Košice

1. Kamil Stašík, Košice
2. Samuel Šutor, Košice
3. Simonko Varga, Košice
4. Aiden Michael Bass, Košice
5. Janka Ľochová , Košice
6. Karol Červeňanský, Košice
7. Veronika Lenhardtová, Košice
8. Roman Mlynarčík, Košice
9. Zuzana Hanusová, Košice
10. Zina Hluchá, Košice

Regionálne centrum Spišská Nová Ves

1. Mariana Pavlanská
2. Tomáš Popreňák
3. Jakub Pavlanský
4. František Balog
5. Miriam Konečná
6. Monika Režnická
7. Jakub Novotný
8. Eva Lonyová
9. Igor Pribula
10. Andrea Bendiková