Maheľ, M. (ed.), Kahan, Š., Gross, P., Vaškovský, I. & Salaj, J., 1981:
Geologická mapa Strážovských vrchov 1: 50 000
GÚDŠ, Bratislava

Maheľ, M., 1983:
Vysvetlivky ku geologickej mape Strážovských vrchov 1: 50 000
GÚDŠ, Bratislava, 89 s.

Monografia:
Maheľ, M., 1985:
Geologická stavba Strážovských vrchov
GÚDŠ, Bratislava, 221 s.