Haško, J. & Polák, M., 1978:
Geologická mapa Kysuckých vrchov a Krivánskej Malej Fatry 1: 50 000
GÚDŠ, Bratislava