59_GM_Podunajskej_niziny_jv-cast_OB

Fordinál, K., Maglay, K., Moravcová, M., Vitovič, L., Nagy, A., Šimon, L., Šefčík, P., 2022:
Geologická mapa Podunajskej nížiny – juhovýchodná časť 1:50 000
MžP, ŠGÚDŠ, Bratislava