Polák, M. (ed.), Filo, I., Havrila, M., Bezák, V., Kohút, M., Kováč, P., Vozár, J., Mello, J., Maglay, J., Elečko, M.,
Olšavský, M., Pristaš, J., Siman, P., Buček, S., Hók, J., Rakús, M., Lexa, J.& Šimon, L., 2003:
Geologická mapa Starohorských vrchov, Čierťaže a severnej časti Zvolenskej kotliny 1: 50 000
MŽP SR – ŠGÚDŠ, Bratislava