Klinec, A., 1976:
Geologická mapa Slovenského Rudohoria a Nízkych Tatier 1: 50 000
GÚDŠ, Bratislava

textové vysvetlivky neboli zostavené