Bezák, V. (ed.), Dublan, L., Hraško, Ľ., Konečný, V., Kováčik, M., Madarás, J., Plašienka, D. & Pristaš, J., 1999:
Geologická mapa Slovenského rudohoria – západná časť 1: 50 000
MŽP SR – GSSR, Bratislava