Nagy, A. (ed.), Halouzka, R., Konečný, V., Dublan, L., Havrila, M., Lexa, J. & Pristaš, J., 1998:
Geologická mapa Podunajskej nížiny – východná časť 1: 50 000
MŽP SR – GSSR, Bratislava