Žec, B. (ed.), Kaličiak, M., Konečný, V., Lexa, J., Jacko, S. ml., Karoli, S., Baňacký, V.,
Potfaj, M., Rakús, M., Petro, Ľ. & Spišák, Z., 1997:
Geologická mapa Vihorlatských a Humenských vrchov 1: 50 000
MŽP SR – GSSR, Bratislava