Šimon, L. (ed.), Elečko, M., Lexa, J., Pristaš, J., Halouzka, R., Konečný, V., Gross, P., Kohút, M.,
Mello, J., Polák, M., Havrila, M. & Vozár, J., 1997:
Geologická mapa Vtáčnika a Hornonitrianskej kotliny 1: 50 000
MŽP SR – GSSR, Bratislava