Biely, A., 1974:
Geologická mapa Tribeča 1: 50 000
GÚDŠ, Bratislava

textové vysvetlivky neboli zostavené