Baňacký, V. (ed.), Elečko, M., Potfaj, M. & Vass, D., 1996:
Geologická mapa Chvojnickej pahorkatiny a severnej časti Borskej nížiny 1: 50 000
MŽP SR – GSSR, Bratislava