Kaličiak, M. (ed.), Baňacký, V., Janočko, J., Karoli, S., Petro, Ľ., Spišák, Z., Vozár, J. & Žec, B., 1996:
Geologická mapa Slanských vrchov a Košickej kotliny – južná časť 1: 50 000
MŽP SR – GSSR, Bratislava