Gross, P. (ed.), Filo I., Halouzka, R., Haško, J., Havrila, M., Kováč, P., Maglay J., Mello, J. & Nagy, A., 1994:
Geologická mapa južnej a východnej Oravy 1: 50 000
MŽP SR – GÚDŠ, Bratislava