Rakús, M. (ed.) Elečko, M., Gašparik, J., Gorek, J., Kalouzka, R., Havrila, M., Horniš, J.,
Kohút, M., Kysela, J., Miko, O., Pristaš, J., Pulec, M., Vozár, J, Vozárová, A. & Wunder, D., 1993:
Geologická mapa Lúčanskej Malej Fatry 1: 50 000
GÚDŠ, Bratislava

textové vysvetlivky neboli zostavené