Baňacký, V. &. Sabol, A. 1973:
Geologická mapa Záhorskej nížiny 1: 50 000
GÚDŠ, Bratislava

textové vysvetlivky neboli zostavené