Baňacký, V. (ed.), Elečko, M., Kaličiak, M., Lexa, J., Straka, P., Vass, D., Vozár, J. & Vozárová, A., 1988:
Geologická mapa južnej časti Východoslovenskej nížiny a Zemplínskych vrchov 1: 50 000
GÚDŠ, Bratislava