Elečko, M. (ed.), Gaál. Ľ., Lexa, J., Mello, J., Pristaš, J., Vass, D. & Vozárová, A., 1985:
Geologická mapa Rimavskej kotliny a priľahlej časti Slovenského rudohoria 1: 50 000
GÚDŠ, Bratislava

Vass, D. & Elečko, M. (eds.), Bodnár, J., Gaál. Ľ., Hanáček, J., Hanzel, V., Lexa, J., Mello, J., Pristaš, J. & Vozárová, A., 1986:
Vysvetlivky ku geologickej mape Rimavskej kotliny a priľahlej časti Slovenského rudohoria 1: 50 000
GÚDŠ, Bratislava, 177 s.

Monografia:
Vass, D., Elečko, M. (eds.), Pristaš, J., Lexa, J., Hanzel, V., Modlidba, I., Jánová, V., Bodnár, J., Husák, Ľ., Filo, M., Májovský, J. & Linkeš, V., 1989:
Geológia Rimavskej kotliny
GÚDŠ Bratislava, 162 s.