Bajaník, Š. (ed.), Ivanička, J., Mello, J., Reichwalder, P., Pristaš, J., Snopko, L., Vozár, J. & Vozárová, A., 1984:
Geologická mapa Slovenského rudohoria – východná časť 1: 50 000
GÚDŠ, Bratislava