Began, A. (ed.), Hanáček, J., Mello, J. & Salaj, J., 1984:
Geologická mapa Myjavskej pahorkatiny, Brezovských a Čachtických Karpát 1: 50 000
GÚDŠ, Bratislava