Celý názov: Solutions for Critical Raw materials – a European Expert Network 3
Názov v skratke: “SCRREEN3”
Financovaný: European Commission under the Horizon Europe Research and Innovation Framework Programme (HORIZON-CL4-2023-RESILIENCE-01-07; Project ID 101138060).

Začiatok projektu: 1.1.2024
Trvanie projektu: 36 mesiacov
Koniec projektu: 31.12.2026

Ciele projektu: Sieť SCRREEN dnes zhromažďuje odborné znalosti o primárnych a sekundárnych zdrojoch; výroba vrátane prieskumu, ťažby, spracovania, recyklácie a rafinácie; náhrada CRM; trhy so surovinami; budúci dopyt a ponuka; materiálové toky; sociálno-ekonomická analýza. Zahŕňa aj strategické hodnotové reťazce a sektory konečného použitia vrátane batérií, e-mobility, obnoviteľnej energie, elektroniky, obrany a letectva.