Vysvetlivky k inžinierskogeologickej mape Záhorskej nížiny 1 : 50 000

0.33

Vysvetlivky k inžinierskogeologickej mape Záhorskej nížiny 1 : 50 000

34 in stock

Description

Vysvetlivky k inžinierskogeologickej mape Záhorskej nížiny 1 : 50 000

Autor: M. Hrašna, J. Vlčko

Rok: 1985

Vydavateľ: GÚDŠ

ISBN: SÚKK 1197/I-1984

Additional information

dph

10%