Geologická mapa Starohorských vrchov, Čierťaže a severnej časti Zvolenskej kotliny

3.59

Geologická mapa Starohorských vrchov, Čierťaže a severnej časti Zvolenskej kotliny

651 in stock

Description

Geologická mapa Starohorských vrchov, Čierťaže a severnej časti Zvolenskej kotliny

Autor: M. Polák et al.

Rok: 2003

Vydavateľ: ŠGÚDŠ

ISBN: ISBN 80-88974-44-5

Additional information

dph

20%