ŠGÚDŠ organizoval konferenciu Geoscience Information Consortium (GIC)

V dňoch 26.-31.05.2014 organizoval ŠGÚDŠ konferenciu a pracovné stretnutie Geoscience Information Consortium (GIC). Konzorcium tvorí v súčasnosti 27 geologických služieb predovšetkým z Európy, ale aj USA, Kanada, Austrália, Japonsko, Namíbia, Juhoafrická republika a Saudská Arábia. Poslaním GIC je:

  • ·         výmena informácií naprieč GS zameranými na použitie a manažment GIS-ov v geovedách
  • ·         poskytnutie priestoru na diskusiu ohľadne problémov a riešení pre každú GS zahrňujúcu získavanie údajov, správu dát, ich analýzu a výstupy
  • ·         príprava dátových štandardov, výmenných formátov pre zdieľanie údajov a riešenia pre reálne problémy
  • ·         zabezpečenie možnosti iniciovať riešenie spoločných projektov na demonštráciu a implementáciu zdieľania dát a problémov medzi GS
  • ·         využitie internetu na výmenu dát, poskytnutie spoločného webového priestoru na vzájomnú komunikáciu
  • ·         možnosti spoločného zdieľania, zabezpečenia a kúpy HW, SW a sieťového prepojenia - konzorcia geoinformatikov geologických služieb sveta.

Stretnutie sa konalo v priestoroch hotela Patria v Štrbskom Plese. Prihlásených bolo 35 zástupcov z 19 krajín sveta. Prvý deň stretnutia bola organizovaná Medzinárodná konferencia, v rámci ktorej bola prezentovaná aj podrobná informácia o projekte. Prezentáciu mal zástupca slovenskej geológie v GIC RNDr. Štefan Káčer (viď foto)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Posledná aktualizácia: 26. august 2015
Realizácia: Simply Design | Tvorba www, internetový obchod