Digitalizácie sa dočká Ústredná geologická knižnica aj Geofond

Do digitálnej podoby sa v rámci projektu dostane sedem miliónov strán textu a 800-tisíc strán grafických príloh.

 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra spustil proces digitalizácie Ústrednej geologickej knižnice SR a Geofondu. Ako agentúru SITA informoval riaditeľ ústavu Branislav Žec, do elektronickej podoby sa v rámci projektu OPIS dostane sedem miliónov strán textu a 800-tisíc strán grafických príloh. Náklady na projekt digitalizácie uhradí príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v celkovej výške 2,6 milióna eur.

„Digitalizáciou dokumentov sa významne zníži riziko ich znehodnotenia a zvýši sa ich dostupnosť pre širokú odbornú aj laickú verejnosť,” povedal Žec. Zdigitalizované objekty budú podľa neho sprístupňované na informačnom portáli Geofondu a prepojené budú aj s informačnými systémami Ministerstva kultúry SR. Ústav nakúpil skenovaciu linku, páskovú knižnicu, dátové polia a servery vrátane obslužného hardvérového vybavenia. „Profesionálnu prevádzku zariadení zabezpečia vyškolení vedeckí pracovníci,” povedal Žec.

V Geofonde a Ústrednej geologickej knižnici SR sa nachádza 91 500 kusov dokumentácie. Vďaka projektu sa do elektronickej podoby dostane 42 tisíc z nich. Zvyšné objekty budú zdigitalizované po ukončení projektu s využitím infraštruktúry zakúpenej v rámci projektu.

Ústredná geologická knižnica SR je informačným strediskom a špecializovanou knižnicou s celoštátnou pôsobnosťou so zameraním na oblasť geológie a ostatných geovedných disciplín. Jej hlavnou úlohou je zhromažďovanie, spracúvanie, uchovávanie, ochrana a sprístupňovanie domácich a zahraničných vedeckých a odborných knižničných dokumentov.

Geofond slúži ako archívne pracovisko na uchovávanie geologických správ, registrov a evidencie ložísk nerastných surovín. Hlavným cieľom projektu OPIS je podpora a rozvoj využívania informačných technológií. Spolupodieľajú sa na ňom Ministerstvo financií SR, Ministerstvo kultúry SR a Úrad vlády SR. Spolufinancovaný je z prostriedkov Európskej únie.

Uvedený článok je dostupný na stránke

http://www.zive.sk/clanok/97860/digitalizacie-sa-docka-ustredna-geologicka-kniznica-aj-geofond

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Posledná aktualizácia: 26. august 2015
Realizácia: Simply Design | Tvorba www, internetový obchod