SEGH

Hlavný záver

Obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí žijú v silikátovom geologickom prostredí (granity, kryštalické bridlice, vulkanity), majú signifikantne zhoršený zdravotný stav (vyššiu úmrtnosť na vybrané ochorenia) a kratšiu očakávanú dĺžku života v dôsledku deficitných obsahov vápnika a horčíka v geologickom prostredí, hlavne v podzemných/pitných vodách. Obdobná situácia je pravdepodobne aj v ostatných krajinách EU. Považujeme za potrebné, aby ľudia, ktorí v takomto nepriaznivom geologickom prostredí žijú boli o tejto skutočnosti informovaný, aby mohli jednoduchou formou (doplnkový prísun Ca a Mg) týmto rizikám predchádzať.

 

Informačné mítingy, jar 2016

V jarných mesiacoch roku 2016 boli usporiadané informačné mítingy pri príležitosti ukončenia projektu Geohealth.

Bližšie informácie o mieste a čase ich konania sú dostupné tu:

okres Košice-okolie: Informacny_miting_KEmaj2016

okres Krupina: Informacny_miting_KAjun2016

 

Environmental Geochemistry and Health 2016

Názov článku: “Chemical composition of groundwater/drinking water and oncological disease mortality in Slovak Republic”


článok bol publikovaný v medzinárodnom vedeckom časopise v online verzii (v anglickom jazyku) http://link.springer.com/article/10.1007/s10653-016-9820-6

 

 

Vplyv chemického zloženia podzemných/pitných vôd na zdravotný stav obyvateľstva Slovenskej republiky a návrh limitných hodnôt pre vplyvné prvky

Stručná správa, 22.03.2016, Aktivita A4 “Prepojenie environmentálnych a zdravotných indikátorov”

 

Newsletter 5

V ďalšom vydaní nášho newslettera nájdete aktuálne informácie o čiastkových výstupoch projektu Geohealth.

na stiahnutie: Newsletter_5_issue (len v anglickom jazyku)

 
loga
 

Náhodná fotografia

04 life_20vyrocie_prednaska
 

Aktuality

 

Vyhľadávanie

 

Newsletter


 

Návštevnosť

Dnes: 1
Online: 0
Celkom: 26013