SEGH

Záverečná správa

Projekt Geohealth bol úspešne ukončený k 31.08.2016.

Záverečná správa na stiahnutie (len v anglickom jazyku): LIFE10 ENV SK 086_final_report2016

Vybrané prílohy na stiahnutie:

 

 

Hlavný záver

Obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí žijú v silikátovom geologickom prostredí (granity, kryštalické bridlice, vulkanity), majú signifikantne zhoršený zdravotný stav (vyššiu úmrtnosť na vybrané ochorenia) a kratšiu očakávanú dĺžku života v dôsledku deficitných obsahov vápnika a horčíka v geologickom prostredí, hlavne v podzemných/pitných vodách. Obdobná situácia je pravdepodobne aj v ostatných krajinách EU. Považujeme za potrebné, aby ľudia, ktorí v takomto nepriaznivom geologickom prostredí žijú boli o tejto skutočnosti informovaný, aby mohli jednoduchou formou (doplnkový prísun Ca a Mg) týmto rizikám predchádzať.

 
loga
 

Náhodná fotografia

08 iseg-aveiro-poster-discussion
 

Aktuality

 

Vyhľadávanie

 

Newsletter


 

Návštevnosť

Dnes: 1
Online: 0
Celkom: 26013