SEGH

Medzinárodná konferencia ISEH2016, ISEG2016 and Geoinformatics 2016, Galway, Írsko

V dňoch 14.08.-18.08. 2016 sa členovia riešiteľského kolektívu aktívne zúčastnili medzinárodnej konferencie ISEH2016, ISEG2016 and Geoinformatics 2016, kde prezentovali výsledky projektu.

Abstrakty príspevkov na stiahnutie (len v anglickom jazyku): ISEH 2016 ISEG 2016 Abstracts_Geohealth

Prezentácie na stiahnutie (len v anglickom jazyku): Cveckova_et_al_ISEH2016, Rapant_et_al_ISEH2016

 

 

 

Náhodná fotografia

14 workshop_participants
 

Aktuality