Kontakt

riešiteľská organizácia:
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
Bratislava 11
817 04
web stránka organizácie: www.geology.sk
web stránka projektu: www.geology.sk/zranitelnost

Posledná aktualizácia: 13/08/2018
Realizácia: Simply Design | Tvorba www, internetový obchod