Domov

Názov projektu aplikovaného výskumu a vývoja
Výskum zraniteľnosti podzemných vôd pre manažment trvalo udržateľného využívania podzemných vôd v BSK.

ITMS kód
26240220059

Doba realizácie projektu
05/2010 – 04/2014

Prijímateľ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Posledná aktualizácia: 13/08/2018
Realizácia: Simply Design | Tvorba www, internetový obchod