Účastníci projektu

RIEŠITEĽSKÁ ORGANIZÁCIA:


Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ)

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) zabezpečuje výkon štátnej geologickej služby v Slovenskej republike. Činnosť ŠGÚDŠ je zameraná na riešenie úloh geologického výskumu a prieskumu, tvorbu a využívanie informačného systému v geológii, registráciu, zhromažďovanie, evidenciu a sprístupňovanie výsledkov geologických prác vykonávaných na území Slovenskej republiky. ŠGÚDŠ vykonáva objektívnu posudkovú, lektorskú, konzultačnú a poradenskú činnosť a spracováva podklady pre orgány štátnej správy. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra je príspevková vedecko-výskumná organizácia v rezorte Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Ústav vznikol v roku 1940. Sídlom ŠGÚDŠ je Bratislava s regionálnymi centrami v Spišskej Novej Vsi, Banskej Bystrici a Košiciach. Štány geologický ústav Dionýza Štúra je členom medzinárodnej organizácie geologických služieb.Najnovšie súbory na stiahnutie

bullet Konferencia o výsledkoch riešenia projektu 2011 - zborník  
expand/close
bullet Konferencia o výsledkoch riešenia projektu 2011 - prezentácie  
expand/close