Výpočet vplyvu teploty na rozdelenie efektívnych zrážok