V roku 2018 na základe rozhodnutia a poverenia Výkonného výboru EGS pripadne Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra čestná povinnosť usporiadať medzinárodné stretnutie riaditeľov a národných delegátov geologických služieb Európy a geologických asociácií Ameriky (USGS), Afriky, Ázie, Číny a Japonska.

Zodpovedný riešiteľ: B. Žec, A.Klukanová
Termín splnenia úlohy / projektu: október
Forma výstupu: Akcia pre pracovníkov a pre hostí