Západné Karpaty: Mineralógia, petrografia, geochémia, metalogenéza č. 13

1.64

Západné Karpaty: Mineralógia, petrografia, geochémia, metalogenéza č. 13

(I. Kraus: Kaolíny a kaolinitové íly Západných Karpát)

1 na sklade

Popis

Západné Karpaty: Mineralógia, petrografia, geochémia, metalogenéza č. 13

Rok: 1989

Vydavateľ: GÚDŠ

SÚKK 1997/I-1987

Ďalšie informácie

dph

10%