Západné Karpaty: Hydrogeológia a inžinierska geológia č. 3

0.77

Západné Karpaty: Hydrogeológia a inžinierska geológia č. 3

1 na sklade

Popis

Západné Karpaty: Hydrogeológia a inžinierska geológia č. 3

Rok: 1980

Vydavateľ: GÚDŠ

SÚKK 1197/I-1977

Ďalšie informácie

dph

10%