Západné Karpaty: Hydrogeológia a inžinierska geológia č. 2

1.28

Západné Karpaty: Hydrogeológia a inžinierska geológia č. 2

Nie je na sklade

Popis

Západné Karpaty: Hydrogeológia a inžinierska geológia č. 2

Rok: 1980

Vydavateľ: GÚDŠ

SÚKK 1197/I-1977

Ďalšie informácie

dph

10%