Západné Karpaty: Hydrogeológia a inžinierska geológia č. 1

1.02

Západné Karpaty: Hydrogeológia a inžinierska geológia č. 1

1 na sklade

Popis

Západné Karpaty: Hydrogeológia a inžinierska geológia č. 1

Rok: 1974

Vydavateľ: GÚDŠ

SÚKK 1197/I-1973

Ďalšie informácie

dph

10%