Západné Karpaty: Geológia č. 1

1.28

Západné Karpaty: Geológia č. 1

1 na sklade

Popis

Západné Karpaty: Geológia č. 1

Rok: 1976

Vydavateľ: GÚDŠ

SÚKK 1197/I-1974