Regionálna geológia Západných Karpát č. 23

0.40

Regionálna geológia Západných Karpát č. 23 [D. Vass, Š. Bajaník et al.: Štruktúrny vrt FV-1 Blhovce

(2 001 m)]

1 na sklade

Popis

Regionálna geológia Západných Karpát č. 23

Rok: 1988

Vydavateľ: GÚDŠ

SÚKK 1997/84

Ďalšie informácie

dph

10%