Regionálne centrum Banská Bystrica
Riaditeľstvo
Riaditeľstvo
Meno Telefón Email Funkcia
Jelínek Róbert, Mgr., PhD. 048/4141658 robert.jelinek@geology.sk
Odbor geológie
Oddelenie geológie starších útvarov
Meno Telefón Email Funkcia
Olšavský Mário, Mgr., PhD. 048/4141658 mario.olsavsky@geology.sk
Oddelenie nerastných surovín a geofyziky
Meno Telefón Email Funkcia
Miháľ Ivan 048/4141658 ivan.mihal@geology.sk
Mikušová Jana, RNDr., PhD. 048/4141658 jana.mikusova@geology.sk