Regionálne centrum Košice
Riaditeľstvo
Riaditeľstvo
Meno Telefón Email Funkcia
Grexová Slavka, Ing., PhD. 055/6250045 slavka.grexova@geology.sk Vedúca regionálneho centra Košice
Odbor geológie
Oddelenie geológie starších útvarov
Meno Telefón Email Funkcia
Balážová Renáta 055/6250043 renata.balazova@geology.sk
Gazdačko Ľubomír, Ing. 055/6250043 lubomir.gazdacko@geology.sk
Németh Zoltán, Ing., PhD. 055/6250043 zoltan.nemeth@geology.sk
Žecová Katarína, RNDr., PhD. +421 556250043 katarina.zecova@geology.sk
Oddelenie nerastných surovín a geofyziky
Meno Telefón Email Funkcia
Bačo Pavel, RNDr 055/6250048 pavel.baco@geology.sk
Kollová Zuzana, Mgr. 055/6250043 zuzana.kollova@geology.sk
Oddelenie 3D / 4D geologického modelovania
Meno Telefón Email Funkcia
Surový Martin, Ing. 055/6250043 martin.surovy@geology.sk
Vizi Ladislav, doc., Ing., PhD. 055/6250043 ladislav.vizi@geology.sk
Oddelenie hydrogeológie a geotermálnej energie
Meno Telefón Email Funkcia
Bačová Natália, Ing., PhD. 055/6250043 natalia.bacova@geology.sk
Lenhardtová Eva, Ing. 055/6250043 eva.lenhardtova@geology.sk
Oddelenie inžinierskej geológie
Meno Telefón Email Funkcia
Grega Daniel, Mgr. 055/6250043 daniel.grega@geology.sk
Pačajová Katarína, Ing. 055/6250043 katarina.pacajova@geology.sk
Petro Ľubomír, Ing., CSc. 055/6250043 lubomir.petro@geology.sk
Stercz Marián, Mgr. 055/6250043 marian.stercz@geology.sk
Oddelenie ATNS
Meno Telefón Email Funkcia
Bekényiová Alexandra, Ing., PhD. 055/6224315 alexandra.bekenyiova@geology.sk
Čechovská Katarína, Ing. 055/6224315 katarina.cechovska@geology.sk
Danková Zuzana, Ing., PhD. 055/6224315 zuzana.dankova@geology.sk
Fedorová Erika, RNDr., PhD. 055/6224315 erika.fedorova@geology.sk
Oddelenie geochémie životného prostredia
Meno Telefón Email Funkcia
Adzimová Karolína, Ing. 055/6250043 karolina.adzimova@geology.sk
Kotuč Juraj, Ing., PhD. 055/6250046 juraj.kotuc@geology.sk
Ekonomika a hospodárska správa
Oddelenie rozpočtu a účtovných systémov
Meno Telefón Email Funkcia
Vancáková Monika 055/6250043 monika.vancakova@geology.sk
Oddelenie služieb a správy majetku
Meno Telefón Email Funkcia
Fazekašová Zdenka 055/6250043
Mäsiar Ján 055/6250043