Regionálne centrum Košice
Riaditeľstvo
Riaditeľstvo
Meno Telefón Email Funkcia
Petro Ľubomír, Ing., CSc. 055/6250045 lubomir.petro@geology.sk
Odbor geológie
Oddelenie geológie starších útvarov
Meno Telefón Email Funkcia
Balážová Renáta 055/6250043 renata.balazova@geology.sk
Gazdačko Ľubomír, Ing. 055/6250043 lubomir.gazdacko@geology.sk
Németh Zoltán, Ing., PhD. 055/6250043 zoltan.nemeth@geology.sk
Žecová Katarína, RNDr., PhD. +421 556250045 katarina.zecova@geology.sk
Oddelenie nerastných surovín a geofyziky
Meno Telefón Email Funkcia
Bačo Pavel, RNDr 055/6250048 pavel.baco@geology.sk
Bačová Zuzana, Mgr. 055/6250043 zuzana.bacova@geology.sk
Oddelenie 3D / 4D geologického modelovania
Meno Telefón Email Funkcia
Surový Martin, Ing. 055/6250043 martin.surovy@geology.sk
Vizi Ladislav, doc., Ing., PhD. 055/6250048 ladislav.vizi@geology.sk
Oddelenie hydrogeológie a geotermálnej energie
Meno Telefón Email Funkcia
Bačová Natália, Ing., PhD. 055/6250043 natalia.bacova@geology.sk
Grexová Slavka, Ing., PhD. 055/6250043 slavka.grexova@geology.sk
Lenhardtová Eva, Ing. 055/6250043 eva.lenhardtova@geology.sk
Oddelenie inžinierskej geológie
Meno Telefón Email Funkcia
Eged Martin, Ing. 055/6250043 martin.eged@geology.sk
Grega Daniel, Mgr. 055/6250043 daniel.grega@geology.sk
Pačajová Katarína, Ing. 055/6250043 katarina.pacajova@geology.sk
Stercz Marián, Mgr. 055/6250043 marian.stercz@geology.sk
Oddelenie ATNS
Meno Telefón Email Funkcia
Čechovská Katarína, Ing. 055/6224315 katarina.cechovska@geology.sk
Danková Zuzana, Ing., PhD. 055/6224315 zuzana.dankova@geology.sk
Košuth Marián, doc., Ing., PhD. 055/6224315 marian.kosuth@geology.sk
Semjanová Ivana, Bc. 055/6250043 ivana.semjanova@geology.sk
Štyriaková Iveta, Ing., PhD. 055/6224315 iveta.styriakova@geology.sk
Tuček Ľubomír, Ing. 055/6224315 lubomir.tucek@geology.sk
Ekonomika a hospodárska správa
Oddelenie rozpočtu a účtovných systémov
Meno Telefón Email Funkcia
Vancáková Monika 055/6250043 monika.vancakova@geology.sk
Oddelenie služieb a správy majetku
Meno Telefón Email Funkcia
Verbovský Alexander, Ing. 055/6250043, kl. 213 verbovský. alexander@geology.sk
Fazekašová Zdenka 055/6250043